Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định bằng lái xe ô tô hạng B1 lái được những xe dưới đây

Điều 16. Phân hạng giấy phép lái xe

Loại 1 : Bằng lái xe ô tô hạng B1 xe ôtô số tự động (hay gọi bằng B11) lái được xe gì?

Cấp cho người không hành nghề lái xe làm dịch vụ chở người, kinh doanh

  • Ôtô số tự động chở người dưới  9 chỗ ngồi trong xe (tính cả chỗ ngồi của người lái xe)
  • Ôtô tải và ô tô chuyên dùng số tự động có trọng tải quy định dưới 3,5 tấn
  • Ôtô dành cho người khuyết tật

Loại 2 : Bằng lái xe ô tô hạng B1 (còn gọi là B12 số sàn) lái những xe gì?

  • Cấp cho người không hành nghề lái xe làm dịch vụ chở người, kinh doanh
  • Ôtô số tự động chở người dưới  9 chỗ ngồi trong xe (tính cả chỗ ngồi của người lái xe)
  • Ôtô tải và ô tô chuyên dùng số tự động có trọng tải quy định dưới 3,5 tấn
  • Máy kéo 1 rơ móc có trọng tải quy định dưới 3,5 tấn.

 

Điểm chất lượng post