DANH MỤC: Học lái xe Hải Phòng

Lịch thi bằng lái xe Hải Phòng tháng 05 năm 2024

Lịch thi tháng 5

Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các […]

Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 04 năm 2024 Hải Phòng

Lịch thi tháng 4

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 04/2024 6 Trường thi bằng lái xe ô tô và […]

Trường dạy lái xe ô tô ở Hải Phòng được đông học viên học nhất

trường dạy lái xe Nam Triệu được nhiều học viên đăng ký học nhất

Trên đại bàn Hải Phòng có 7 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và xe máy cùng với rất nhiều văn phòng mọc lên thu hồ sơ của học viên .Bạn có thắc mắc trường nào được nhiều học viên lựa chọn không . Để lựa được trung tâm học lái xe thì […]

Lịch thi sát hạch lái xe Hải Phòng tháng 4

Lịch thi tháng 4

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, […]

Lịch thi sát hạch lái xe Hải Phòng tháng 5

Lịch thi tháng 5

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, […]

Lịch thi sát hạch lái xe Hải Phòng tháng 6

Lịch thi tháng 6

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, […]

Lịch thi sát hạch lái xe Hải Phòng tháng 7

Lịch thi tháng 7

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, […]

Lịch thi sát hạch lái xe Hải Phòng tháng 8

Lịch thi tháng 8

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, […]

Lịch thi sát hạch lái xe Hải Phòng tháng 9

Lịch thi tháng 9

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, […]

Lịch thi sát hạch lái xe Hải Phòng tháng 10

Lịch thi tháng 10

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, […]