1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh thành Bình Định cơ sở chính: Số 361 Tây Sơn – Quy Nhơn – tỉnh Bình Định
Cơ sở 2 GTVT Bình Định Chi nhánh Hoài Nhơn: Thôn An Dưỡng – Hoài Tân – Hoài Nhơn – Bình Định
2 Trường dạy lái xe quân khu 5 Bình Định Số 01 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn
3 Trung tâm thi bằng lái xe Tây Sơn Bình Định QL 19 Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định
4 Trung tâm đào tạo lái xe Miền Trung Thôn Diêm Tiêu, Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post