1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ  Điện Biên Bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
2 Trung tâm thi bằng Lái cổ phần vận tải Điện Biên

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post