Câu hỏi :

” Mọi người cho e xin hỏi

E nghe nói chạy DAT có được đội nón không ?

Tại e chạy DAT e có đội nón. E mới nghe người ta nói là chạy DAT đôi nón. Sở không tính hay không ?

E lo quá. Chạy gần đủ h gần đủ km rồi. Sợ chạy lại ”

Trả lời : Để học lái xe DAT các bạn cần đăng nhập thông tin phiên chạy đó của bạn , và các bạn sẽ được nhận dạng khuôn mặt . Nếu thiết bị nhận dạng không nhận ra khi bạn đang đeo kinh , khâu trang hoặc mũ thì bạn cần chạy lại phiên DAT đó , tức là không nhận dạng là không tính .

Để lái xe DAT an toàn và không bị chạy lại thì các bạn lưu ý sau :

 • Thiết bị DAT sẽ nhận dạng mỗi 15 phút một lần , vậy lên bạn không được thay đổi hoặc đeo gì lên mặt
 • Buổi đầu tiên học DAT như nào thì các buổi sau như thế , để thiết bị nhận dạng khuôn mặt bạn dễ dàng .
 • Tham khảo ý kiến của thầy dạy lái để biết thêm thông tin
 • Nhận diện phải đạt 90/100% mới tính cho học viên
 • Nếu là thiết bị ecoteck dưới 75% huỷ phiên

Điều kiện chạy DAT B1

 • Số km tối thiểu : 710km.
 • Số giờ tối thiểu : 12 giờ.
 • Số giờ chạy ban đêm tối thiểu : 4 giờ.

Điều kiện chạy DAT B2

 • Số km tối thiểu : 810km.
 • Số giờ tối thiểu : 20 giờ.
 • Số giờ chạy ban đêm tối thiểu : 4 giờ.
 • Số giờ học trên xe số tự động (B1) : 3.2 giờ.

Điều kiện chạy DAT hạng C

 • Số km tối thiểu : 825km.
 • Số giờ tối thiểu : 24 giờ.
 • Số giờ chạy ban đêm tối thiểu : 4 giờ.
 • Số giờ học trên xe số tự động (B1) : 3.2 giờ.
Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *