Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Lịch thi bằng lái xe Thái Nguyên 2024 ô tô B1 B2 C

Thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trên cơ sở đăng ký của các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 6/2024 như sau:

1.  Lịch tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe

  • Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô: 07 kỳ (khoảng 2.500 học viên).
  • Thi phục hồi giấy phép lái xe ô tô: 04 kỳ (khoảng 320 học viên).
  • Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô: 18 kỳ (2.520 học viên).

2.  Tổ chức thực hiện

Để các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe được tổ chức nhanh gọn, thuận tiện, khách quan, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật; phục vụ tốt nhu cầu của nhân  dân, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên yêu cầu:

  • Các cơ sở đào tạo tổ chức ôn, luyện; phổ biến, quán triệt quy chế, quy trình, quy định của kỳ sát hạch cho học viên.
  • Các trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho kỳ sát hạch.
STT Cơ sở đào tạo Hạng GPLX Số lượng học viên Ngày sát hạch Địa điểm
Chính khóa Thi lại
1 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam B11, B1, B2, C,D,E 07/06/2024 Trung tâm sát hạch loại 1 – Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than– Khoáng sản Việt Nam
Trung tâm GDNN lái xe Thịnh Đức D
Tổng 350
2 Trung tâm GDNN lái xe Thịnh Đức B11, B1, B2, C 10/06/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
Tổng 350
3 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam B11, B1, B2, C, D, E 14/06/2024 Trung tâm sát hạch loại 1 – Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than– Khoáng sản Việt Nam
Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT Thái Nguyên – Trường Đại học Công nghệ GTVT B11,  B1, B2, C
Trung tâm GDNN lái xe Thịnh Đức D
Trường Trung cấp nghề Thái Hà D, E, FC
Tổng 350
4 Trường        Trung          cấp    nghề           Thái Nguyên B11, B1, B2, C 18/06/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
Tổng 350
5 Trường Trung cấp nghề Thái Hà B11, B1, B2, C 21/06/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà
Tổng 350
6 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam B11, B1, B2, C 25/06/2024 Trung tâm sát hạch loại 2 – Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng ThanKhoáng sản Việt Nam
TT đào tạo & sát hạch – Trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên B11, B1, B2, C
Tổng 350
7 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ B11, B1, B2, C 28/06/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
Tổng 350

Trên cơ sở đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe của các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2024 như sau:

1.  Lịch tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe

  • Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô: 08 kỳ (khoảng 3541 học viên).
  • Thi phục hồi giấy phép lái xe ô tô: 03 kỳ (khoảng 300 học viên). – Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô: 20 kỳ (2800 học viên).
TT Tên CSĐT Khóa Số Lượng Ngày khai giảng Ngày tốt nghiệp Ngày sát hạch Địa điểm Ghi chú
1 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam 19002K23B11010 34 18/07/2023 17/10/2023 10/05/2024 TTSH LX Loại 1Phân hiệu đào tạo

Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng

Than- KS VN

19002K23B2009 45 18/08/2023 06/12/2023
19002K23B2010 20 12/09/2023 02/01/2024
19002K23D005 10 03/10/2023 08/12/2023
19002K23E004 10 03/11/2023 09/01/2024
Thi ghép 100
TT đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT 19001K24B11001 55 22/12/2023 27/03/2024
19001K24B2002 70 22/10/2023 28/03/2024
Thi ghép 75
Trung tâm GDNN lái xe ThịnhĐức 19008K23D007 20 20/11/2023 30/01/2024
Thi ghép 15
Trường Trung cấp nghề TháiHà 19007K24D001 08 05/01/2024 29/02/2024
19007K24D002 08 05/01/2024 19/02/2024
19007K24D003 07 05/01/2024 29/02/2024
19007K24E001 10 05/01/2024 29/02/2024
19007K24E002 10 05/01/2024 29/02/2024
Thi ghép 30
2 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên 19004K23B11007 34 10/11/2023 30/01/2024 12/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
19004K24B11001 33 02/01/2024 02/04/2024
19004K23B2009 72 23/10/2023 30/01/2024
19004K23B2010 20 10/11/2023 02/04/2024
19004K23C007 80 01/08/2023 25/12/2023
19004K23C008 16 08/08/2032 30/01/2024
19004K23C009 31 23/10/2023 15/04/2024
19004K23B2011 64 15/12/2023 02/04/2024
19004K23C011 02 10/11/2023 25/12/2023
Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng 19003K24B11001 05 05/01/2024 25/03/2024
19003K24B2001 10 05/01/2024 13/04/2024
Thi ghép 05
3 Trường Cao đẳng Than – khoáng sản Việt Nam K23B1002-CK 54 01/10/2023 17/01/2024 14/05/2024 TTSH LX Loại 2Phân hiệu đào tạo

Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng

Than- KS VN

K23B2011 70 15/09/2023 05/01/2024
K23C006 16 28/08/2023 01/03/2024
Thi ghép 200
 

4

Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K23B1002 39 04/09/2023 21/12/2023  

17/05/2024

Trung tâm sát hạch lái xe  TháiHà
19007K23B2004 33 12/09/2023 21/12/2023
19007K23C010 07 04/12/2023 12/01/2024
19007K23B11007 37 06/10/2023 12/01/2024
19007K23C003 67 04/09/2023 23/01/2024
19007K23B11008 28 07/11/2023 23/01/2024
19007K23B1003 33 27/10/2023 23/01/2024
19007K23B2005 38 06/10/2023 26/01/2024
19007K23B2006 29 06/10/2023 26/01/2024
19007K24C001 02 05/01/2024 19/02/2024
Thi ghép 300
5 Trung tâm GDNN lái xe ThịnhĐức 19008K23B11007 25 07/11/2023 23/01/2024 21/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
19008K23B2005 125 20/10/2023 23/01/2024
19008K23C001 56 27/10/2023
Thi ghép 194
6 Trung tâm Đào tạo & sát hạch –Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh TN 19005K23B11007 16 30/10/2023 16/01/2024 24/05/2024 TTSH LX Loại 2Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng

Than- KS VN

19005K23B2007 43 10/11/2023 18/02/2024
19005K23C003 11 03/10/2023 20/02/2024
19005K23C005 32 15/11/2023 03/04/2024
19005K23C006 04 15/11/2023 03/04/2024
19005K23B11009 09 15/12/2023 01/03/2024
19005K23B11008 10 15/12/2023 01/03/2024
19005K23B2008 40 15/12/2023 01/03/2024
19005K24B1101 20 15/01/2024 07/03/2024
19005K24B2001 45 15/01/2024 01/04/2024
19005K24B2002 10 26/01/2024 12/04/2024
Thi ghép 50
Trung tâm Đào tạo & sát hạch –Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 19006K23B2005 27 31/12/2023 14/04/2024
Thi ghép 43
7 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam K23B11012 30 18/08/2023 16/11/2023 27/05/2024 TTSH LX Loại 1Phân hiệu đào tạo

Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng

Than- KS VN

K23D007 10 12/12/2023 26/02/2024
K23D006 10 06/11/2023 12/01/2024
K23E005 10 03/11/2023 09/01/2024
Thi ghép 100
Trường Trung cấp nghề TháiHà 19007K24E003 09 05/02/2024 01/04/2024
19007K24D004 30 15/03/2024 07/05/2024
19007K24D005 07 15/03/2024 07/05/2024
Thi ghép 30
Trung tâm GDNN lái xe ThịnhĐức 19008K23D010 10 15/12/2023 30/01/2024
19008K24D001 10 08/01/2024 10/03/2024
19008K24D001 06 08/01/2024 10/03/2024
Thi ghép 25
TT đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT 19001K24B1101 55 22/12/2023 27/03/2024
19001K23B2002 70 22/10/2023 28/03/2024
Thi ghép 75
8 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ K23B2009 63 22/08/2023 10/12/2023 30/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
K23B2010 29 14/09/2023 07/01/2024
K23B2011 45 22/09/2023 23/01/2024
K23B11.012 36 14/09/2023 10/12/2023
K23B11.013 60 25/09/2023 16/12/2023
K23B2013 100 20/10/2023 03/02/2024
K23B11.014 32 22/10/2023 07/01/2024
K23B2009 63 22/08/2023 10/12/2023
K23B2010 29 14/09/2023 07/01/2024
Chính khoá 2314
Dự kiến dự khoá 1227
Tổng số 3541

PHỤ LỤC 1 LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ THÁNG 04/2024

TT Tên CSĐT Khóa Số Lượng Ngày khai giảng Ngày tốt  nghiệp Ngày sát hạch Địa điểm
1 Trường Cao đẳngThan – khoáng sản Việt Nam  19002K23B11011 50 15/08/2023 15/04/2024 04/05/2024 TTSH LX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than – KS VN
Thi ghép 150
2 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ 19012K23B1110 76 01/08/2023 21/04/2024 05/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
19012K23B1111 15 28/08/2023 13/04/2024
19012K23B2006 43 03/07/2023 14/04/2024
       19012K23B2008 170 11/08/2023 17/04/2024
19012K23B2005 50 24/06/2023 07/04/2024
19012K23B1106 15 24/06/2023 07/04/2024
19012K23B1107 33 27/07/2023 13/04/2024
19012K23B1109 27 27/07/2023 13/04/2024
3 Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K22B2020 106 13/09/2024 09/01/2023 08/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà
19007K22B1112 43 24/08/2024 19/12/2024
19007K22B1113 33 04/10/2024 07/01/2023
4 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức        19008K23B2003 125 05/08/2023 10/04/2024 12/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
       19008K23B2004 90 23/08/2023 24/04/2024
19008K23B1105 25 10/09/2023 25/04/2024
5 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên 19004K23B2007 80 15/08/2023 17/04/2024
6 Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K22B1114 33 05/11/2024 07/02/2023 15/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà
    19007K22B1115 40 25/11/2024 18/02/2023
19007K23B2002 150 07/03/2023 21/04/2024
19007K23B105 50 02/08/2023 21/04/2024
7 TT Đào tạo & Sát hạch – Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên 19005K23B1105 15 28/08/2023 27/04/2024 19/05/2024 TTSH LX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than- KS VN
    19005K23B2005 25 30/08/2023 27/04/2024
19005K23C001 30 22/07/2023 11/05/2024
19005K23B1106 15 22/09/2023 11/05/2024
19005K23C004NH 02 30/04/2024 11/05/2024
8 Trường Cao đẳngCông nghiệp             Việt Đức 19006K23B2003 45 26/08/2023 30/04/2024
9 Trường Cao đẳngThan – khoáng sản Việt Nam 19002K23C003 10 31/05/2023 07/05/2024
10 Trường Cao đẳngThan – khoáng sảnViệt Nam 19002K23B1107 50 10/06/2023 08/09/2023 22/05/2024 TTSH LX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than – KS VN
19002K23B1108 35 14/06/2023 14/09/2023
    19002K23B2007 40 26/06/2023 16/04/2024
    19002K23B2008 50 01/07/2023 24/04/2024
19002K23D004 10 05/09/2023 10/04/2024
19002K23E003 10 05/09/2023 10/04/2024
19002K23B1109 40 26/06/2023 24/09/2023
19002K23B2009 45 18/08/2023 06/05/2024
6 Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K22B1114 33 05/11/2024 07/02/2023 15/05/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà
    19007K22B1115 40 25/11/2024 18/02/2023
19007K23B2002 150 07/03/2023 21/04/2024
19007K23B105 50 02/08/2023 21/04/2024
7 TT Đào tạo & Sát hạch – Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên 19005K23B1105 15 28/08/2023 27/04/2024 19/05/2024 TTSH LX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than- KS VN
    19005K23B2005 25 30/08/2023 27/04/2024
19005K23C001 30 22/07/2023 11/05/2024
19005K23B1106 15 22/09/2023 11/05/2024
19005K23C004NH 02 30/04/2024 11/05/2024
8 Trường Cao đẳngCông nghiệp             Việt Đức 19006K23B2003 45 26/08/2023 30/04/2024
9 Trường Cao đẳngThan – khoáng sản Việt Nam 19002K23C003 10 31/05/2023 07/05/2024
10 Trường Cao đẳngThan – khoáng sảnViệt Nam 19002K23B1107 50 10/06/2023 08/09/2023 22/05/2024 TTSH LX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than – KS VN
19002K23B1108 35 14/06/2023 14/09/2023
    19002K23B2007 40 26/06/2023 16/04/2024
    19002K23B2008 50 01/07/2023 24/04/2024
19002K23D004 10 05/09/2023 10/04/2024
19002K23E003 10 05/09/2023 10/04/2024
19002K23B1109 40 26/06/2023 24/09/2023
19002K23B2009 45 18/08/2023 06/05/2024
11 TT Bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT     19001K22B1107 33 08/10/2024 25/12/2024
    19001K22B1108 40 29/11/2024 24/0d2/2023
    19001K22B1109 1 02/12/2024 24/02/2023
19001K22B1110 20 23/12/2024 16/03/2023
12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức 19008K23D006 20 22/04/2024 25/04/2024
13 Trường Trung cấpnghề Thái Hà     19007K23FC007 08 31/04/2024 13/05/2024
19007K23FC007 08 31/04/2024 13/05/2024
Chính khoá 1965
Dự kiến dự khoá 2995
Tổng số 4960

 

Lịch xe máy

TT Tên CSĐT Số Lượng Ngày sát hạch Địa điểm Ghi chú
1 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 01/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ  
Chiều 140
2 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 02/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ  
Chiều 140
3 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 03/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ  
Chiều 140
4 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên Sáng 140 07/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên  
Chiều 140
5 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 07/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ  
Chiều 140
6 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 140 Sáng 11/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức  
7 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức 140 Chiều 11/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức  
8 Trường Cao đẳng nghề Số I – Bộ Quốc phòng        Sáng 140 12/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Cao đẳng nghềSố I – Bộ Quốc phòng
Chiều 140
9 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT        Sáng 140 14/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Đại học Công nghệ giao thông vận tải  
Chiều 140
10 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 14/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ  
Chiều 140
11 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên Sáng 140 18/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên  
Chiều 140
12 Trung tâm Đào tạo & sát hạch – Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh TN        Sáng 140 21/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Chiều 140
13 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 21/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ  
Chiều 140
14 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 24/05/2024 TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ  
Chiều 140
Tổng số 3640

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ THÁNG 04/2024

Ban hành kèm theo Công văn số:          /SGTVT-QLVTPT&NL của Sở GTVT Thái Nguyên

TT Tên cơ sở đào tạo Khóa Số Lượng Ngày khai giảng Ngày tốt nghiệp Ngày sát hạch Địa điểm Ghi chú
1 Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K23NHC005 06 05/08/2023 23/09/2023 03/04/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà
19007K23B11002 46 22/02/2023 28/09/2023
19007K23B2001 134 07/02/2023 28/09//2023
2 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ 19012K23B11003 10 10/03/2023 28/08/2023 07/04/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
19012K23B11004 45 05/06/2023 28/08/2023
19012K23B2006 45 03/07/2023 14/04/2024
3 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam 19002K22B2035 80 20/12/2024 16/05/2023 10/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam
19002K22B2037 39 30/12/2024 09/06/2023
19002K23B2001 72 02/02/2023 09/06/2023
19002K22B11032 32 30/12/2024 09/05/2023
19002K23B11002 20 11/02/2023 09/06/2023
19002K23D002 10 26/06/2023 14/09/2023
19002K23E002 10 26/06/2023 14/09/2023
4 TT     Đào     tạo      BDNVGTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT 19001K23B11001 40 10/08/2023 27/04/2024
5 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức 19008K23B11003 25 11/07/2023 26/09/2023 14/04/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
19008K23B11004 25 04/08/2023 24/04/2024
19008K22C012 27 22/12/2024 24/04/2024
6 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam 19002K23B1001 46 28/06/2023 17/04/2024 17/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam
19002K23B2005 60 31/05/2023 26/09/2023
7 Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên 19005K23B2004 49 22/07/2023 30/04/2024
8 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên 19004K23C005 70 15/05/2023 13/04/2024 21/04/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
19004K23B1105 29 27/07/2023 13/04/2024
19004K23B2005 32 27/07/2023 31/04/2024
19004K23B2006 52 27/07/2023 31/04/2024
9 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam 19002K23B11004 25 28/06/2023 06/07/2023 24/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam
19002K23B11005 35 08/03/2023 20/06/2023
19002K23B2004 85 10/03/2023 06/07/2023
19002K23B2002 49 22/02/2023 19/07/2023
19002K23B2006 40 10/06/2023 03/04/2024
19002K23C001 25 02/02/2023 02/08/2023
19002K23D003 10 28/07/2023 03/04/2024
10 Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K23FC005 08 19/09/2023 30/04/2024
19007K23FC006 08 19/09/2023 30/04/2024
11 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức 19008K23D005 10 15/09/2023 05/04/2024
12 Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K23B1104 50 22/06/2023 09/04/2024 28/04/2024 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ THÁNG 04/2024

Ban hành kèm theo Công văn số:    /SGTVT-QLVTPT&NLcủa Sở GTVT Thái Nguyên

                                                                                               

TT Tên CSĐT Số Lượng Ngày sát hạch Địa điểm Ghi chú
1 Trường Trung cấp nghề  Việt Mỹ Sáng 140 01/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề  Việt Mỹ  
Chiều 140
2 Trường Cao đẳng nghề  Số I – Bộ Quốc phòng Sáng 140 02/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Cao đẳngnghề Số I – Bộ Quốc phòng Số I – Bộ Quốc phòng  
Chiều 140
3 Trường Trung cấp nghề  Việt Mỹ Sáng 140 06/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 thuộc Trường Trung cấp nghề  Việt Mỹ  
Chiều 140
4 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên Sáng 140 09/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên  
Chiều 140
5 TT đào tạo bồi dưỡng NVGTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT Sáng 140 13/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải  
Chiều 140
6 Trường Trung cấp nghề  Thái Nguyên Sáng 140 14/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên     
Chiều 140
7 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 15/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ
Chiều 140
8 Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên Sáng 140 16/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Chiều 140

 

 

9 Trường Trung cấp nghề  Việt Mỹ Sáng 140 20/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề  Việt Mỹ
Chiều 140
10 Trường Cao đẳng Công nghiệp ViệtĐức Sáng 140 23/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
11 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xeThịnh Đức Chiều 140  23/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức
12 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ Sáng 140 27/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề  Việt Mỹ
Chiều 140
13 TT đào tạo bồi dưỡng NVGTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT Sáng 140 30/04/2024 Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tháng 9

TT Tên CSĐT Khóa Số Lượng Ngày khai  giảng Ngày tốt nghiệp Ngày sát hạch Địa điểm Ghi chú
1 Trường Trung cấp nghề Thái Hà  19007K22B2026 107 30/12/2024 28/07/2023 08/09/2023 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà +QH
19007K22C020 35 20/12/2024 28/07/2023
2 Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ 19012K22B2014 35 31/12/2024 15/07/2023 12/09/2023 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
 19012K23B2001 65 08/03/2023 15/07/2023
19012K23B11001 54 11/03/2023 15/07/2023
19012K23B2003 30 25/05/2023 27/08/2023
3 Trường Cao đẳng Than – khoáng sản Việt nam 19002K22B11024 40 22/09/2024 20/12/2024 15/09/2023 TTSH LX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắcthuộc trường Cao đẳng

Than – Khoáng sản VN

+QH
19002K22B2025 100 03/09/2024 23/12/2024
 19002K22C016 24 18/07/2024 18/01/2023
19002K22C018 32 11/08/2024 16/02/2023
19002K22D005 10 26/12/2024 10/02/2023
19002K22E004 7 26/12/2024 10/02/2023
4 Trường Trung cấp nghề Thái Hà 19007K23B1101 42 07/02/2023 29/07/2023 19/09/2023 Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà +QH
19007K22B2027 40 30/12/2024
19007K22C021 13 30/12/2024
5 Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt nam 19002K22B11027 30 04/11/2024 10/02/2023 22/09/2023 TTSH LX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắcthuộc trường Cao đẳng

Than – Khoáng sản VN

 19002K22B2028 110 28/09/2024 16/01/2023
19002K22B2031 65 10/11/2024 09/03/2023
19002K22C020 24 15/09/2024 20/03/2023
6 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xeThịnh Đức 19008K22B2012  165 22/12/2024 11/04/2023 26/09/2023 Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I
 19008K23B2001 20 28/12/2024 14/04/2023
19008K23B11001 25 10/03/2023 28/05/2023
Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên 19004K23B11003 18 16/05/2023 03/08/2023
 19004K23B11004 10 08/06/2023 24/08/2023
19004K23B2003 27 16/05/2023 19/08/2023
19004K23C002 80 30/03/2023 20/08/2023
7 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức 19006K23B2002 42 12/06/2023 28/09/2023 29/09/2023 TTSH LX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắcthuộc trường Cao đẳng

Than – Khoáng sản VN

+QH
Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên  19005K23B2003 30 15/06/2023 16/09/2023
19005K23B11003 15 16/06/2023 16/09/20

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *