1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm dạy nghề lái xe Trường Hải Bến Tre Giao Long, Châu Thành, Bến Tre
2 Trung tâm thi bằng lái xe Bến Tre 167 Võ Nguyên Giáp, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
3 Trung tâm dạy lái xe Huy Hoàng Bến Tre 104 ấp Tân Phú, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
4 Trung tâm học lái xe máy và ô tô 3T 85D Đoàn Hoàng Minh, phường 6, Bến Tre

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post