1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trường Cao đẳng giao thông vận tải đường bộ Địa chỉ: Trúc Thôn, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương
2 Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành Địa chỉ:

  • 822 Đại lộ Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương
  • ĐT396, Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương
  • Vũ Công Đán, Tứ Minh, Hải Dương
3 Trung tâm thi lái xe Hải Dương Địa chỉ: Đường An Định, TP. Hải Dương, Hải Dương (Chân cầu Đồng Niên)
4 Trung tâm Dạy nghề Giao thông vận tải Hải Dương Địa chỉ: 54 Đỗ Ngọc Du, Thanh Bình, TP. Hải Dương, Hải Dương
5 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Việt Đức Địa chỉ: 115 Nguyễn Văn Trỗi, Nam Sách, TP. Hải Dương, Hải Dương

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post