1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm đào tạo Lái xe Trường cao đẳng cơ giới tỉnh Ninh Bình Phường Yên Bình, Tp.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
2 Trung tâm học bằng lái xe Thành Nam Ninh Bình Đường Triệu Việt Vương, phố Đông, phường Bích Đào ,Ninh Bình
3 Trường thi bằng lái xe Trung cấp Nghề số 13 Ninh Bình Tổ 6, phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post