1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Học Lái Xe máy A1 Quảng Bình Địa chỉ: 130 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
2 Học Lái Xe máy Chất Lượng Đồng Hới Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
3 Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công – Nông Nghiệp Quảng Bình Địa chỉ: 01 Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
4 Trường học xe máy Trung Cấp Nghề Bình Minh Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
5 Trường thi bằng xe máy A1 Cao Đẳng Nghề Quảng Bình Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post