Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Chính sách hỗ trợ bộ đội ra quân có thẻ nghề học bằng lái xe ô tô

Danh sách các trường dạy nghề cho bộ đội ra quân có thẻ nghề 2024

Chính sách hỗ trợ bộ đội ra quân có thẻ nghề học bằng lái xe ô tô được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề được hỗ trợ miễn phí 100% học phí và lệ phí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2, C.

Điều kiện hưởng chính sách

Để được hưởng chính sách này, bộ đội xuất ngũ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có thẻ học nghề do Bộ Quốc phòng cấp.
 • Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
 • Đăng ký học nghề tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô được cấp phép.

Hồ sơ đăng ký hưởng chính sách

Để đăng ký hưởng chính sách này, bộ đội xuất ngũ cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu).
 • Thẻ học nghề.
 • Quyết định xuất ngũ.
 • Giấy khám sức khỏe.
 • 3 bản photo chứng minh nhân dân có công chứng.
 • 10 ảnh thẻ 3×4 chụp trên nền xanh.

Trình tự, thủ tục

Bộ đội xuất ngũ thực hiện theo trình tự, thủ tục sau để đăng ký hưởng chính sách:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo lái xe ô tô nơi đăng ký học nghề.
 • Bước 2: Cơ sở đào tạo lái xe ô tô tiếp nhận hồ sơ và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi bộ đội xuất ngũ đăng ký thường trú.
 • Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
 • Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ.

Thời hạn hỗ trợ

Thời hạn hỗ trợ được tính từ ngày bộ đội xuất ngũ là 1 năm

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

 • Học phí: Miễn 100% học phí của toàn khóa học.
 • Lệ phí thi sát hạch: Miễn 100% lệ phí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2, C.
 • Nhưng luật mới về đào tạo lái xe chi phí tăng gấp đôi , rất khó để miễn phí

Trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Cơ sở đào tạo lái xe ô tô có trách nhiệm:

 • Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đào tạo lái xe ô tô theo đúng quy định.
 • Ký hợp đồng đào tạo lái xe ô tô với bộ đội xuất ngũ.
 • Cung cấp hóa đơn, chứng từ hợp lệ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện hỗ trợ.

Trách nhiệm của bộ đội xuất ngũ

Bộ đội xuất ngũ có trách nhiệm:

 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
 • Hoàn thành khóa học lái xe ô tô và dự thi sát hạch đạt kết quả.

1.Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng

Bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng được học nghề theo cơ chế đặt hàng đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; được vay tiền để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

2.Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp

Bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp được cấp thẻ ra quân có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương tối thiểu tại thời điểm học nghề và có giá trị trong 01 năm kể từ ngày cấp thẻ. Giá trị của “Thẻ học nghề” được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu

Thủ tục cấp Thẻ học nghề: Khi quân nhân hoàn thành chế độ phục vụ tại ngũ, có nhu cầu và đăng ký học nghề ở trình độ sơ cấp tại đơn vị được cấp 01 Thẻ  (theo mẫu số 1 đính kèm Thông tư này) do Bộ Quốc phòng phát hành có chữ ký đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Thẻ  được nộp cho cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội.

Thẻ phải được bảo quản, giữ gìn cẩn thận, không được tẩy xóa, làm hỏng, không cho người khác mượn. Nếu mất phải liên hệ với cơ quan cấp thẻ để được cấp lại.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *