Phần thi thực hành lái xe sa hình bao gồm 11 bài thi với tổng thời lượng tối đa là 18 phút. Thứ tự thực hành lái xe sa hình bao gồm Sơ lược qua 11 bài thi thực hành bằng lái xe ô tô B1

 1. Xuất phát
 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ
 3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên (thường gọi là đề pa lên dốc)
 4. Đi xe qua hàng đinh, qua đường vuông góc ( chữ Z)
 5. Đi xe qua ngã 4 có tín hiệu điều khiển giao thông.
 6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)
 7. Ghép xe dọc (lùi nhà xe)
 8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt
 9. Tăng tốc tăng số.
 10. Ghép xe ngang – đỗ xe song song
 11. Kết thúc.

Hoàn thành 11 bài thi sa hình đối với các cấp hạng B1 Học viên phải đạt 80/100 điểm sẽ đậu và tiếp tục với bài thi cuối cùng là đường trường

Thi sa hình B1 có khó không

Bằng lái xe B1 có đặc điểm là lái rất dễ và học thực hành cũng nhanh nên chả có lý do gì nó lại khó cả .Lái xe ô tô B1 là xe dễ nhất trong các loại bằng .

 

Điểm chất lượng post