Có nhiều cách ghép xe ngang thực tế. Nhưng khi học bài thi “ghép xe ngang vào nơi đỗ” ở trường dạy lái xe thì các thầy thường dạy 1 trong 2 cách “chỉ đánh lái trái” hoặc “chỉ lùi”. Ta phân biệt như sau:

1. Chỉ đánh lái trái: điểm đặc trưng của cách này là sau khi đã chọn vị trí dừng xe, bắt đầu căn thân xe thẳng hàng với điểm căn chéo góc (điểm căn đó là góc vuông cuối chuồng, phía trong) là đánh hết lái trái, tiến lên. Nếu ta thực hiện đúng bài (không cần sửa sai) đến khi kết thúc thì không bao giờ đánh lái phải.

2. Chỉ lùi: điểm đặc trưng của cách này là sau khi đã chọn vị trí dừng xe, bắt đầu căn thân xe thẳng hàng với điểm căn chéo góc (điểm căn đó là góc vuông cuối chuồng, phía trong) là đánh hết lái phải, lùi xuống. Nếu ta thực hiện đúng bài (không cần sửa sai) đến khi kết thúc thì không bao giờ tiến lên.

Hướng dẫn Thi thực hành lái xe B1

Hướng dẫn Thi thực hành lái xe B2

Các bước thực hiện bài ghép ngang B2 B1 theo cách chỉ đánh lái trái:

1. Chọn vị trí dừng xe: xe tiến thẳng và song song với chuồng theo hướng từ cuối chuồng lên đầu chuồng. Căn  khoảng cách từ bên phải thân xe đến vạch cửa chuồng khoảng 40cm. Khi tai gương hậu bên phải vừa đến điểm góc vuông ngoài đầu chuồng là dừng lại. Hoặc có thể căn vai ngang với 1 điểm mốc nào đó ở hướng lề đường trong chuồng.

2. Căn đường chéo góc: đánh hết lái trái, tiến lên thật chậm, quan sát gương hậu bên trái. Khi nào thân xe thẳng hàng với điểm căn chéo góc thì dừng lại.

3. Lùi xe theo đường chéo: trả thẳng lái, vào số lùi, lùi xe thật chậm, quan sát gương hậu bên trái. Khi nào bánh sau bên trái gần đến vạch cửa chuồng và cách vạch 10cm là dừng lại.

4. Đưa đầu xe vào chuồng: đánh hết lái trái, tiếp tục lùi xe thật chậm, quan sát gương hậu bên phải. Khi nào bánh sau bên phải không đè ống hơi và đúng quy định về khoảng cách “không cách xa ống hơi quá 25cm” và thân xe ngay thẳng với chuồng là dừng lại.

5. Lùi xe hoàn thành bài: trả thẳng lái, tiếp tục lùi xe thật chậm, quan sát 2 gương. Khi nào cả 2 bánh sau qua vạch báo hoàn thành bài và nghe máy chấm điểm báo 1 tiếng “tu” là dừng lại (không được lùi quá sâu, đè ống hơi phía sau). Ta đã hoàn thành bài thi, sau đó đánh hết lái trái, vào số 1, tiến lên đi ra khỏi chuồng.

Các bước thực hiện bài ghép ngang ô tô B2 B1 theo cách chỉ lùi:

1. Chọn vị trí dừng xe: xe tiến thẳng và song song với chuồng theo hướng từ cuối chuồng lên đầu chuồng. Căn  khoảng cách từ bên phải thân xe đến vạch cửa chuồng khoảng 40cm. Khi đuôi xe vừa ngang điểm góc vuông ngoài đầu chuồng là dừng lại (thân xe vừa vượt qua cửa chuồng). Hoặc có thể căn vai ngang với 1 điểm mốc nào đó ở hướng lề đường ngoài chuồng.

2. Căn đường chéo góc: đánh hết lái phải, vào số lùi, lùi xuống thật chậm, quan sát gương hậu bên trái. Khi nào thân xe thẳng hàng với điểm căn chéo góc thì dừng lại.

3. Lùi xe theo đường chéo: trả thẳng lái, tiếp tục lùi xe thật chậm, quan sát gương hậu bên trái. Khi nào bánh sau bên trái gần đến vạch cửa chuồng và cách vạch 10cm là dừng lại.

4. Đưa đầu xe vào chuồng: đánh hết lái trái, tiếp tục lùi xe thật chậm, quan sát gương hậu bên phải. Khi nào bánh sau bên phải không đè ống hơi và đúng quy định về khoảng cách “không cách xa ống hơi quá 25cm” và thân xe ngay thẳng với chuồng là dừng lại.

5. Lùi xe hoàn thành bài: trả thẳng lái, tiếp tục lùi xe thật chậm, quan sát 2 gương. Khi nào cả 2 bánh sau qua vạch báo hoàn thành bài và nghe máy chấm điểm báo 1 tiếng “tu” là dừng lại (không được lùi quá sâu, đè ống hơi phía sau). Ta đã hoàn thành bài thi, sau đó đánh hết lái trái, vào số 1, tiến lên đi ra khỏi chuồng.

Cả 2 cách đều có những ưu điểm, nhược điểm. Cho nên tùy theo tình hình giao thông thực tế mà áp dụng.

Điểm chất lượng post