DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 24/03/2024

Khóa Họ và tên Ngày sinh   Địa chỉ
B2K424 T2 ĐỖ VĂN AN 01/03/1987 033087007585 X. Vĩnh Hưng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
ATK252 T2 HOÀNG THỊ AN 20/06/1993 030193015948 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
DK161 T2 NGUYỄN VĂN AN 20/02/1996 125738781 X. Chi Lăng, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
B2K425 T2 TRẦN VĂN AN 14/02/2002 027202009460 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K422 T2 DƯƠNG TUẤN ANH 30/11/1993 034093002223 X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
EK132 T2 HÀ NGỌC ANH 23/01/1997 024097015383 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
ATK270 T2 LƯƠNG MAI ANH 11/10/1995 033195003381 P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
ATK271 T2 NGUYỄN THỊ MINH ANH 24/02/2002 030302003583 TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
B2K424 T2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 05/11/1993 027193010386 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K419 T2 PHÙNG QUỐC ANH 01/10/2004 033204001281 X. Yên Phú, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K398 T2 VŨ BÁ ANH 24/08/2003 027203011912 X. Xuân Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
B2K425 T2 VŨ DUY ANH 21/09/2003 001203020063 P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
B2K426 T2 NGHIÊM NGỌC ÁNH 07/06/2001 024301013888 X. Tân Lập, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
ATK272 T2 VŨ THỊ ÁNH 25/05/1998 027198004685 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K408 T2 TRẦN VĂN BÁCH 19/10/2001 033201003491 X. Vân Du, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K426 T2 PHẠM NGỌC BẢO 24/08/2004 027204011282 X. Mỹ Hương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K426 T2 HOÀNG VĂN BẨY 03/08/1985 024085008064 X. Trù Hựu, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
ATK270 T2 CHU THỊ BÌNH 27/08/1990 019190013269 P. Đông Cao, TP. Phổ Yên, T. Thái Nguyên
B2K414 T2 PHẠM VĂN BÌNH 08/07/1985 024085002053 X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
B2K426 T2 ĐOÀN THANH CAO 15/08/1995 142706947 X. Hồng Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
ATK272 T2 NGUYỄN QUỐC CÔNG 26/12/2004 024204007778 X. Trí Yên, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
B2K424 T2 PHAN THÀNH CÔNG 02/01/2004 033204006701 X. Bắc Sơn, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K425 T2 VŨ ĐÌNH CÔNG 26/03/1984 031084004248 X. Hồng Phong, H. An Dương, TP. Hải Phòng
B2K426 T2 NGÔ ĐỨC CƯƠNG 02/03/1984 033084013513 X. Thanh Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K418 T2 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 10/09/1993 033093007384 X. Nhật Quang, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
B2K423 T2 QUÀNG VĂN CƯƠNG 11/03/1993 011093005450 TT. Điện Biên Đông, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
ATK264 T2 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 10/09/2005 034205000270 X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
EK132 T2 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 20/05/1996 024096010814 X. Đồng Việt, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
FCK125 T2 PHẠM BÙI CƯỜNG 02/07/1993 020093000502 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn

Page 1 of 11

DK159 T2 TRẦN NGỌC CƯỜNG 09/08/1999 030099000525 P. Nhị Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
B2K424 T2 NGÔ VĂN CHÂU 29/03/1986 030086022420 X. Chi Lăng Bắc, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
B2K400 T2 NGUYỄN MINH CHÂU 20/01/2005 030205003406 X. An Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
CK196 T2 MẠC VĂN CHÍ 10/06/1978 030078009956 X. Cẩm Chế, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
B2K419 T2 ĐỖ THỊ CHIÊN 06/01/1996 033196001149 X. Yên Phú, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K396 T2 TRẦN VĂN CHIẾN 10/03/1985 030085013490 X. Hồng Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
B2K405 T2 VŨ HẢI CHIỀU 25/06/1998 033098011654 X. Bãi Sậy, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K422 T2 PHẠM HỒNG CHINH 09/03/1998 034098003695 X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
FCK130 T2 BÙI VĂN CHÍNH 04/09/1987 113356360 X. Sào Báy, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình
FCK130 T2 NGUYỄN VĂN CHUẨN 10/06/1992 034092003728 X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
ATK270 T2 PHẠM THỊ CHÚC 28/04/1990 033190017196 X. Quảng Lãng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K425 T2 NGUYỄN BÁ CHỦNG 20/03/1972 033072002165 X. Việt Hưng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
B2K425 T2 HOÀNG HỮU CHUYỀN 05/12/1989 033089013643 X. Nghĩa Dân, H. Kim Động, T. Hưng Yên
CK204 T2 NGUYỄN VĂN CHUYỂN 30/03/1987 027087010009 X. Đông Phong, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
CK198 T2 ĐỖ DANH CHỨC 08/12/1984 030084006353 X. An Thượng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
B2K418 T2 PHẠM HOÀNG DIỆP 20/11/1981 034081022918 X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
EK131 T2 PHẠM VĂN DOAN 26/08/1986 030086002791 X. Cao An, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K396 T2 BÙI THỊ DUNG 30/09/2004 030304006828 X. Hưng Long, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
B2K423 T2 TRẦN THỊ MỸ DUNG 12/11/2003 033303006339 X. Liêu Xá, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK265 T2 VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG 25/12/1992 017192011250 X. Việt Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
B2K416 T2 PHẠM NGỌC DŨNG 14/10/1995 036095015633 X. Xuân Phong, H. Xuân Trường, T. Nam Định
B2K426 T2 TRƯƠNG CÔNG DŨNG 02/12/1982 030082022886 X. Tái Sơn, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
CK198 T2 ĐỖ VĂN DUY 05/09/1979 031079001842 P. Vạn Sơn, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
B2K422 T2 LÊ QUỐC DUY 24/02/1990 030090020719 X. Thái Hòa, H. Bình Giang, T. Hải Dương
B2K416 T2 NGUYỄN KHANG DUY 01/05/2005 030205016783 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
B2K422 T2 PHÙNG ĐỨC DUY 06/12/2004 026204001957 X. Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
ATK270 T2 ĐOÀN LƯƠNG MỸ DUYÊN 19/02/2003 033303000084 P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
ATK264 T2 LÊ THỊ DUYẾN 11/03/1985 034185005390 X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
B2K412 T2 BÙI VĂN DỰ 09/11/1992 017092006147 X. Định Cư, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình
ATK269 T2 LÊ TÙNG DƯƠNG 21/09/1999 033099003372 X. Yên Hòa, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K425 T2 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 18/07/2002 030202009083 X. Thái Hòa, H. Bình Giang, T. Hải Dương
B2K424 T2 PHẠM VĂN DƯƠNG 17/10/2005 031205004530 X. Tú Sơn, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Page 2 of 11

ATK265 T2 VŨ ĐÌNH ĐÀI 09/11/1988 030088004573 X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
CK207 T2 NGUYỄN VĂN ĐẠI 17/09/1990 034090021151 X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
B2K422 T2 VŨ ĐỨC ĐẠI 16/04/1991 022091008216 P. Minh Thành, TX. Quảng Yên, T. Quảng Ninh
ATK270 T2 PHẠM CÔNG ĐÀM 30/09/1974 027074009334 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
ATK267 T2 NGUYỄN THỊ ĐÀO 18/06/1989 030189017782 X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
CK205 T2 HOÀNG VĂN NHẤT ĐẠT 13/09/2002 020202006690 X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
ATK270 T2 LƯƠNG QUANG ĐẠT 27/08/2002 033202006343 P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
B2K423 T2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11/10/1999 033099010940 X. Dạ Trạch, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
FCK130 T2 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 07/02/1990 034090013917 X. Nguyên Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
CK207 T2 PHAN DUY ĐẠT 30/04/1993 033093006158 TT. Tủa Chùa, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
B2K425 T2 NGUYỄN VĂN ĐĂNG 12/06/1996 024096005042 X. Tân Hưng, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
B2K425 T2 TRẦN VĂN ĐÓN 08/06/1991 033091004240 X. Hoàn Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
FCK130 T2 LÊ VĂN ĐỒNG 28/02/1991 122009060 X. Hương Vĩ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
B2K409 T2 NGUYỄN QUANG ĐỨC 10/01/2005 030205007998 X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
B2K426 T2 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 20/09/2004 002204009778 P. Minh Khai, TP. Hà Giang, T. Hà Giang
FCK129 T2 HÀ VĂN ĐƯỢC 15/10/1978 024078008828 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
ATK262 T2 BÙI THỊ NGÂN HÀ 15/10/2005 030305002480 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
ATK272 T2 NGUYỄN THỊ HÀ 18/11/1986 034186022595 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
B2K426 T2 NGUYỄN THỊ THU HÀ 19/01/2001 030301008168 X. Hồng Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
ATK266 T2 PHẠM NGỌC HÀ 03/07/2000 008300006215 TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
B2K426 T2 PHẠM THỊ HÀ 18/09/1997 033197009591 X. Hòa Phong, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
B2K424 T2 PHẠM THỊ THU HÀ 15/11/1990 033190001418 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K422 T2 TRẦN NGÂN HÀ 13/09/2005 034305000649 P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
ATK239 T2 NGUYỄN HOÀNG HẢI 26/12/1993 001093017805 P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
ATK269 T2 NGUYỄN THỊ HẢI 11/10/1976 034176000255 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
FCK129 T2 NGUYỄN TRUNG HẢI 22/10/1984 111892258 X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
B2K417 T2 CAO THỊ LỆ HẰNG 29/08/1994 024194017253 TT. Vôi, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
ATK271 T2 TẠ THỊ HẰNG 01/11/1987 030187001254 X. Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
ATK270 T2 TRẦN THỊ HÂN 13/03/1993 030193019028 X. Vĩnh Hòa, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
B2K417 T2 HOÀNG VĂN HIÊN 11/08/1993 024093018669 X. Hương Sơn, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
B2K418 T2 LƯU THỊ HIỀN 28/08/1988 034188001360 X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
ATK259 T2 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/11/1993 027193001938 P. Trạm Lộ, TX. Thuận Thành, T. Bắc Ninh

Page 3 of 11

B2K422 T2 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 28/03/2000 034300000826 X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
ATK266 T2 TỐNG THỊ HIỀN 27/05/1999 027199008581 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
FCK129 T2 HOÀNG VĂN HIỆP 10/09/1984 121653316 X. Đồng Lạc, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
B2K426 T2 ĐẶNG NGỌC HIẾU 28/06/2000 034200011490 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K422 T2 NGUYỄN MINH HIẾU 24/02/2004 033204007264 P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
B2K422 T2 NGUYỄN NGỌC HIẾU 07/06/2005 027205008127 X. Minh Tân, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K424 T2 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/06/1999 030099014317 X. Kiến Quốc, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
FCK130 T2 BÙI DƯƠNG HÓA 23/11/1987 113356361 X. Sào Báy, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình
B2K368 T2 LÊ ĐỨC HÒA 10/10/1984 027084007427 X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K377 T2 PHẠM HUY HÒA 18/11/1993 027093006140 X. Mỹ Hương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K426 T2 TRẦN VĂN HOÀI 18/01/1993 034093000981 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K424 T2 BÙI KHẮC HOAN 08/02/1978 034078004784 X. Thái Giang, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
CK205 T2 VI VĂN HOÀN 23/12/1972 024072012887 X. Bảo Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
B2K375 T2 BIỆN XUÂN HOÀNG 16/10/1994 125637665 P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
B2K415 T2 HOÀNG MINH HOÀNG 14/08/1991 035091012261 X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
B2K424 T2 NGUYỄN QUANG HOÀNG 05/01/2005 031205002721 P. Bàng La, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
B2K421 T2 PHẠM TIÊN HOÀNG 29/05/1994 030094016690 X. Lê Hồng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
B2K403 T2 NGUYỄN VĂN HỢI 09/08/1981 030081018227 X. Cẩm Văn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K358 T2 NGUYỄN VĂN HỢP 05/05/1993 027093012499 X. Nghĩa Đạo, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
B2K424 T2 TRẦN XUÂN HỢP 02/01/1990 035090003902 X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
B2K426 T2 NGUYỄN THANH HUÂN 17/10/1995 030095003021 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K424 T2 TRẦN THỊ HUẤN 02/02/1983 034183009832 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K423 T2 HOÀNG THỊ HUỆ 16/11/1993 033193003260 X. Vân Du, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
ATK268 T2 NGUYỄN THỊ HUỆ 01/01/1991 034191020198 X. An Quí, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
EK132 T2 BÙI VĂN HÙNG 15/10/1990 037090007520 X. Yên Quang, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
ATK269 T2 ĐÀM NGỌC HÙNG 15/11/1985 033085000650 X. Tân Tiến, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
B2K423 T2 HÀ VIỆT HÙNG 10/02/1990 033090000452 X. Dạ Trạch, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
CK208 T2 HỒ SĨ HÙNG 23/02/1997 040097030814 X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An
EK132 T2 HY ĐỨC HÙNG 13/03/1985 001085000086 P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
EK132 T2 LÝ VĂN HÙNG 01/12/1994 030094000664 X. Bắc An, TP. Chí Linh, T. Hải Dương
B2K424 T2 NGUYỄN TIẾN HÙNG 09/10/1985 027085009204 P. Gia Đông, TX. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
B2K422 T2 VŨ KHẮC HÙNG 12/08/1976 022076002884 P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Page 4 of 11

B2K421 T2 NGUYỄN VĂN HUY 06/10/1997 027097008666 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
DK157 T2 NGUYỄN VĂN HUY 24/01/1996 125620349 X. Đông Phong, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
B2K426 T2 PHẠM ĐỨC HUY 11/06/1992 024092009728 TT. Đồi Ngô, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
EK131 T2 VŨ BÁ HUY 17/04/1990 001090058266 X. Dũng Tiến, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
CK208 T2 VŨ QUỐC HUY 27/05/2000 033200010927 X. Yên Hòa, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K426 T2 LÊ THỊ HUYỀN 07/01/1984 033184016286 X. Thanh Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K423 T2 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/08/1987 033187016437 X. Dạ Trạch, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
B2K426 T2 NGUYỄN PHÙNG HUỲNH 12/10/1992 040092013414 X. Trung Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An
CK208 T2 ĐỖ QUANG HƯNG 02/09/1988 033088006959 TT. Yên Mỹ, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K422 T2 TRẦN QUANG HƯNG 03/02/1993 033093002765 X. Thủ Sỹ, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
B2K422 T2 TRẦN VĂN HƯNG 19/12/1991 033091011867 X. Yên Hòa, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K426 T2 BÙI THỊ HƯƠNG 11/07/1993 019193005412 X. Phú Thịnh, H. Đại Từ, T. Thái Nguyên
B2K417 T2 LĂNG THU HƯƠNG 20/11/1991 024191019436 TT. Vôi, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
CK208 T2 NGÔ VĂN HƯƠNG 10/10/1968 030068006599 X. Đoàn Kết, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
B2K423 T2 NGUYỄN THU HƯƠNG 26/07/1978 001178001990 P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
ATK269 T2 LÊ THỊ HƯỜNG 20/07/1982 026182010087 X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
ATK268 T2 VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 16/04/1987 034187020142 X. Hóa Thượng, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên
ATK253 T2 CAO SỸ KẾ 11/11/1970 027070002162 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
DK159 T2 LÊ ANH KIÊN 16/12/1999 034099014303 P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
ATK272 T2 NGUYỄN TRUNG KIÊN 25/11/2000 036200000291 P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
B2K367 T2 PHẠM TRUNG KIÊN 21/08/1989 034089010132 P. Mông Dương, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
ATK270 T2 NGUYỄN THỊ KIM 12/02/1992 031192000431 P. Mông Dương, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh
FCK130 T2 LƯU ĐÌNH KHANG 12/09/1994 187332839 X. Nghĩa Lợi, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An
B2K424 T2 LƯU VĂN KHANH 13/08/1977 031077005433 P. Minh Đức, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
CK203 T2 NGUYỄN VĂN KHANH 13/11/1987 033087001715 X. Hòa Phong, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
B2K420 T2 LÊ TÙNG KHÁNH 03/01/1983 034083001429 X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
B2K425 T2 PHẠM CÔNG KHOA 19/04/1991 030091017601 X. Quang Minh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
B2K408 T2 NGUYỄN MINH KHÔI 07/11/2000 033200008387 X. Tân Việt, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K418 T2 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 28/02/1995 027095007239 X. Cao Đức, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
ATK270 T2 NGUYỄN THỊ LAN 17/06/1985 033185001782 X. Tân Việt, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK271 T2 BÙI THỊ LÀN 02/06/1980 031180001286 P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
CK205 T2 TRẦN QUANG LÂM 29/06/1982 033082008838 X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên

Page 5 of 11

B2K424 T2 NGUYỄN THỊ LỆ 06/11/1996 034196016915 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
ATK271 T2 LÊ THỊ LIÊN 16/04/1975 034175001127 TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
ATK271 T2 NGUYỄN THỊ LIÊN 18/06/1993 008193002948 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
ATK270 T2 NGUYỄN THỊ LIỄU 14/07/1989 033189006308 X. Hải Triều, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
B2K422 T2 ĐÀO PHƯƠNG LINH 01/10/2000 033300003762 P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
ATK261 T2 NGÔ NHẬT LINH 21/11/1995 014195016478 TT. Sông Mã, H. Sông Mã, T. Sơn La
ATK251 T2 NGUYỄN THÙY LINH 24/08/2001 001301036475 P. Viên Sơn, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội
EK132 T2 NGUYỄN VĂN LINH 03/05/1992 113555804 X. Phú Nghĩa, H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình
ATK266 T2 PHẠM THỊ LINH 30/06/2001 038301005781 TT. Kim Tân, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa
B2K425 T2 VŨ NGUYỄN VIỆT LINH 11/10/2005 033205004895 X. Hoàn Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K423 T2 TRẦN THỊ KIM LOAN 23/11/1993 079193020074 P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
DK162 T2 HOÀNG ĐÌNH LONG 25/02/2000 125861160 X. Đại Đồng Thành, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
ATK271 T2 TẠ DUY HOÀNG LONG 31/01/2003 034203014136 X. Thụy Hải, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K426 T2 VŨ LONG 01/09/1992 027092003262 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
B2K376 T2 NGUYỄN THÀNH LUÂN 10/11/1995 033095002652 X. Minh Châu, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
CK207 T2 VŨ THÀNH LUÂN 15/10/2000 030200008647 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
ATK204 T2 NGUYỄN THỊ LUYẾN 23/07/1989 30189012337 X. Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K417 T2 CAO THẾ LUYỆN 15/12/2002 024202010035 X. Yên Mỹ, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
ATK270 T2 NGUYỄN THỊ LUYNH 13/05/1981 033181004332 X. Bắc Sơn, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K419 T2 NGUYỄN THỊ LƯỢNG 05/06/1981 033181012513 X. Nghĩa Hiệp, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K375 T2 NGUYỄN THỊ THANH MAI 21/05/1991 034191016036 TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
B2K382 T2 LÊ VĂN MẠNH 25/09/1977 030077006818 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
DK159 T2 LÊ VĂN MẠNH 06/08/1988 030088016685 X. Hưng Đạo, TP. Chí Linh, T. Hải Dương
B2K414 T2 NGUYỄN KHẮC MẠNH 27/10/1980 026080005998 X. Lãng Công, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
B2K426 T2 TRỊNH TIẾN MẠNH 20/01/1969 034069012975 X. Thụy Duyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
DK159 T2 DƯƠNG VĂN MINH 28/02/1999 033099006987 X. Việt Hòa, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
B2K426 T2 ĐẶNG QUANG MINH 19/10/2001 001201033456 X. Lệ Chi, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
B2K422 T2 LÊ DUY MINH 24/11/2001 033201006203 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K424 T2 NGUYỄN TUẤN MINH 11/11/2003 027203004157 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
ATK271 T2 LƯƠNG THỊ MỪNG 28/12/1983 034183005152 X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
EK132 T2 NGUYỄN VĂN MỪNG 06/01/1992 019092007203 X. Phượng Tiến, H. Định Hóa, T. Thái Nguyên
B2K423 T2 NGUYỄN ĐỨC NINH 04/08/1997 033097004572 X. Xuân Trúc, H. Ân Thi, T. Hưng Yên

Page 6 of 11

FCK130 T2 NGUYỄN SỸ NINH 15/12/1988 030088017316 X. Định Sơn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K424 T2 TẠ THỊ CHINH NỮ 28/02/1996 034196001432 X. Mỹ Lộc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K421 T2 NGUYỄN THỊ NGÃI 06/07/1976 033176005825 X. Trung Hòa, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK267 T2 TẠ THỊ NGÂN 22/07/1996 034196001163 X. Thụy Trình, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
EK131 T2 DOÃN TRUNG NGHĨA 16/07/1984 001084075539 X. Phượng Dực, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
CK205 T2 ĐẶNG VĂN NGHĨA 29/04/1982 020082002463 X. Hòa Thắng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
B2K423 T2 NGÔ THỊ NGOÃN 15/02/1996 033196000548 X. Dạ Trạch, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
ATK266 T2 ĐẶNG XUÂN NGỌC 26/08/1982 034082019754 X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
ATK266 T2 TRẦN THẾ NGỌC 16/03/1983 027083002175 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
ATK267 T2 ĐỖ THẢO NGUYÊN 15/03/2002 033302004485 TT. Vương, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
B2K423 T2 BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT 11/04/1986 001186029714 X. Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
ATK272 T2 NGÔ MINH NGUYỆT 19/03/1995 034195010216 X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
ATK271 T2 VŨ THỊ NGUYỆT 27/03/1972 030172011490 TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
B2K425 T2 PHAN THỊ NHÀN 22/10/1989 024189002446 P. Thọ Xương, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
B2K423 T2 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 20/06/1987 033087006468 X. Đoàn Đào, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
ATK268 T2 NGUYỄN THỊ TÂM NHI 23/01/1995 033195006172 P. Nhân Hòa, TX. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
ATK271 T2 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 30/09/2001 031301005085 P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
ATK269 T2 LÊ THỊ OANH 25/12/1986 024186008078 TT. Tân An, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
ATK269 T2 NGÔ THỊ KIM OANH 16/09/1995 024195006610 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
ATK267 T2 PHẠM THỊ PHẤN 10/10/1990 034190021487 X. Hòa Bình, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
DK159 T2 HOÀNG LÂN KỲ PHONG 09/03/1991 082361752 TT. Na Dương, H. Lộc Bình, T. Lạng Sơn
B2K421 T2 ĐỖ HỒNG PHÚ 10/09/1983 033083010076 X. Đình Dù, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
ATK269 T2 HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG 17/09/2000 024300014658 P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
B2K423 T2 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 22/02/1990 033190002053 P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
EK132 T2 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 27/10/1982 033082002506 X. Minh Tân, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
ATK260 T2 TRẦN THỊ PHƯƠNG 22/02/1995 033195010747 X. Thọ Vinh, H. Kim Động, T. Hưng Yên
ATK270 T2 CHUNG VĂN QUANG 02/03/1971 036071016681 X. Phương Định, H. Trực Ninh, T. Nam Định
B2K423 T2 PHẠM NGỌC QUANG 05/10/1988 033088011494 P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
B2K422 T2 TRƯƠNG BÁ QUANG 12/02/2004 001204000771 P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
B2K424 T2 VŨ ĐÌNH QUANG 13/09/2005 034205016259 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
ATK272 T2 NGUYỄN VĂN QUÂN 20/04/2001 027201008959 X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
FCK130 T2 PHẠM TRỌNG QUÂN 05/04/1995 036095004739 X. Cộng Hòa, H. Vụ Bản, T. Nam Định

Page 7 of 11

CK208 T2 CHU VĂN QUÝ 03/10/1991 040091034298 X. Thuận Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An
ATK267 T2 NGUYỄN THỊ QUÝ 20/08/1989 034189018103 X. Hòa Bình, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
B2K425 T2 BÙI VĂN QUYỀN 24/10/1988 030088007027 X. Thúc Kháng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
B2K422 T2 NGUYỄN ĐỨC QUYẾT 22/07/1997 033097001222 TT. Yên Mỹ, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK270 T2 VŨ VĂN QUYẾT 29/01/1989 033089015066 X. Bắc Sơn, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K403 T2 HÀ VĂN QUỲNH 28/07/1982 030082022517 X. Cẩm Văn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
DK146 T2 NGUYỄN VĂN SINH 20/09/1977 142228421 X. Cẩm Chế, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
B2K424 T2 HOÀNG THỊ SON 25/01/1990 034190020800 X. Đồng Tiến, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
B2K424 T2 BÙI DUY SƠN 29/03/2002 033202007330 X. Bắc Sơn, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
EK132 T2 CÔNG VĂN SƠN 18/11/1983 001083007105 P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
DK162 T2 PHẠM TRƯỜNG SƠN 19/12/1991 082104785 X. Vân Nham, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
B2K425 T2 VŨ HỒNG SƠN 01/07/2003 033203006220 X. Đào Dương, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
B2K414 T2 ĐỖ VĂN SỰ 24/08/1993 036093022475 X. Yên Lợi, H. ý Yên, T. Nam Định
B2K424 T2 ĐÀO ĐÌNH TÀI 15/09/1988 030088006062 X. Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
FCK130 T2 NGUYỄN VĂN TÀI 23/03/1993 122102325 X. Quang Thịnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
B2K413 T2 ĐỖ VĂN TÁM 06/07/1971 033071000225 X. Đức Hợp, H. Kim Động, T. Hưng Yên
B2K424 T2 HOÀNG ĐỨC TÂM 11/07/2005 027205011342 X. Phú Lương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
ATK271 T2 LƯƠNG THỊ THANH TÂM 16/08/1976 034176001681 X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
ATK263 T2 NGUYỄN THẾ TÂM 15/08/1976 008076002518 TT. Phong Thổ, H. Phong Thổ, T. Lai Châu
B2K426 T2 VŨ VĂN TẤN 10/07/1987 030087000903 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
EK132 T2 LÊ GIÁ TÂY 01/01/1993 045093000625 X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
EK124 T2 NGUYỄN HỮU TIẾN 18/06/1986 172343705 TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
B2K363 T2 BÙI ĐỨC TÍN 04/08/1994 145553623 X. Hưng Đạo, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
DK158 T2 GIÁP VĂN TOÀN 10/08/1994 122030522 X. Song Vân, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
ATK263 T2 NGUYỄN MẠNH TOÀN 28/11/1979 030079003308 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K409 T2 ĐẶNG ĐÌNH TÚ 06/05/2005 033205007968 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
DK158 T2 NGÔ VĂN TÚ 25/04/1998 122229715 X. Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
B2K417 T2 NGUYỄN ANH TÚ 05/07/2004 030204003738 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
B2K385 T2 HÀ TRỌNG TUÂN 20/06/1984 038084034309 X. Chí Đám, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
B2K416 T2 NGUYỄN ĐÌNH TUÂN 26/04/2001 033201001794 X. Nghĩa Hiệp, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K426 T2 NGUYỄN VĂN TUÂN 05/05/1982 019082010846 X. Phú Thịnh, H. Đại Từ, T. Thái Nguyên
B2K424 T2 PHẠM MINH TUÂN 08/07/1977 034077023371 X. Nam Sơn, H. An Dương, TP. Hải Phòng

Page 8 of 11

B2K424 T2 LÊ MINH TUẤN 03/06/1994 001094000755 P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
B2K407 T2 LÊ VĂN TUẤN 25/06/1982 024082008363 X. Thanh Lâm, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
FCK130 T2 LÊ VĂN TUẤN 09/09/1987 033087004462 X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
CK205 T2 LÝ ANH TUẤN 06/09/1991 020091002166 X. Hòa Thắng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
ATK265 T2 NGUYỄN ANH TUẤN 06/12/2003 022203000798 P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, T. Quảng Ninh
FCK130 T2 NGUYỄN VĂN TUẤN 27/02/1990 030090002127 P. Phả Lại, TP. Chí Linh, T. Hải Dương
B2K424 T2 PHẠM NGỌC TUẤN 10/01/1975 030075005716 X. Định Sơn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K425 T2 TRẦN NGỌC TUẤN 04/02/2005 031205004853 P. Dư Hàng, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
B2K422 T2 NGUYỄN VĂN TUỆ 04/04/2002 030202004483 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
ATK250 T2 PHẠM XUÂN TÙNG 10/08/2004 037204006428 P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
B2K421 T2 ĐÀO QUANG TUYẾN 11/07/1977 033077003879 TT. Như Quỳnh, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
CK208 T2 HOÀNG NGỌC TUYỀN 22/07/1994 145607338 X. Minh Châu, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
CK205 T2 NGUYỄN VĂN TUYỀN 23/08/1987 020087007110 X. Tân Thành, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
CK207 T2 TRỊNH VĂN TUYỀN 27/05/2000 033200005178 X. Trung Hòa, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK269 T2 GIANG VĂN TỨ 04/10/1968 034068025901 X. Thái Thượng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K424 T2 VŨ VĂN TƯỜNG 29/07/1994 034094002993 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K425 T2 LƯƠNG ĐÌNH TƯỞNG 10/09/2003 033203000543 X. Tân Việt, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK268 T2 VŨ THỊ THANH 13/07/1969 034169004639 P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
B2K423 T2 ĐOÀN CÔNG THÀNH 23/08/1981 027081006934 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
B2K423 T2 NGUYỄN VĂN THÀNH 27/04/2004 027204009542 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
B2K425 T2 NGUYỄN VĂN THÀNH 29/08/2004 031204002820 P. Bàng La, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
EK131 T2 THÂN VĂN THÀNH 20/02/1980 024080009625 X. Tiền Phong, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
B2K422 T2 DƯƠNG XUÂN THẢO 16/02/1979 027079003965 P. Hồ, TX. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
ATK269 T2 NGÔ THỊ THẢO 24/12/1991 035191007389 X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
ATK269 T2 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 18/11/2000 034300006400 P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
ATK269 T2 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 09/12/1987 030187007796 X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
ATK266 T2 ĐÀO THỊ THẮM 10/12/1993 034193006440 X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
DK159 T2 NGUYỄN QUANG THĂNG 01/01/2000 125823002 P. Vạn An, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
B2K425 T2 NGUYỄN VIỆT THẮNG 05/02/1998 030098006703 TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
CK203 T2 VŨ ĐỨC THẮNG 11/03/1996 033096000454 X. Ông Đình, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
B2K413 T2 BÙI MINH THẾ 18/06/1990 017090009241 X. Bắc Phong, H. Cao Phong, T. Hòa Bình
B2K425 T2 ĐÀO VĂN THI 30/08/1979 033079006400 X. Đồng Thanh, H. Kim Động, T. Hưng Yên

Page 9 of 11

B2K420 T2 HOÀNG VĂN THI 01/10/1996 024096007382 X. Đồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
B2-CK28 T2 NGUYỄN VĂN THỊ 01/07/1974 121144386 X. Bảo Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
B2K420 T2 VŨ THẠCH THIỆP 03/02/1966 030066015204 X. Thạch Lỗi, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K421 T2 PHẠM THỊ THÌN 23/04/2000 033300002177 X. Tam Đa, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
CK206 T2 PHAN VĂN THO 28/12/1987 033087009399 X. Dương Quang, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
ATK272 T2 TRẦN THỊ THOA 17/08/1981 034181012034 P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
ATK263 T2 ĐẶNG THỊ THỎA 28/08/1987 033187004408 X. Trung Hưng, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK271 T2 BÙI THỊ THOAN 14/11/1985 034185011132 X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
B2K426 T2 LÊ BÁ THUẤN 20/01/1979 030079007866 X. Cẩm Văn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
DK159 T2 LƯƠNG ĐỨC THUẦN 12/10/1981 012464992 P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
B2K421 T2 MAI ĐỨC THUẬN 26/03/1995 033095011762 X. Liên Phương, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
DK159 T2 QUÁCH HỒNG THUẬN 18/04/1980 145271614 P. Bần Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
B2K423 T2 ĐÀO PHƯƠNG THÚY 13/11/1999 001199005265 X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
B2K424 T2 LÊ VĂN THÙY 12/12/1974 027074000253 X. Tân Minh, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
ATK265 T2 NGUYỄN THỊ THỦY 02/11/2000 033300002342 X. Minh Châu, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK270 T2 NGUYỄN THỊ THỦY 09/02/1977 031177002571 X. Đại Bản, H. An Dương, TP. Hải Phòng
ATK271 T2 VŨ THỊ THỦY 08/09/1984 034184001616 X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
ATK271 T2 NGUYỄN THỊ THƯ 01/04/1987 030187018529 TT. Cẩm Giang, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K420 T2 TRẦN THỊ THƯ 09/07/2004 035304009737 X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
ATK270 T2 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG 11/08/1993 033193008379 X. Liên Phương, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
ATK260 T2 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 10/04/2004 022304006043 P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
B2K418 T2 KHÚC THỊ THU TRANG 20/04/1985 034185000761 X. Sơn Đông, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội
ATK263 T2 NGUYỄN QUỲNH TRANG 21/06/1993 030193012993 X. Quảng Nghiệp, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
ATK258 T2 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 21/09/1990 066190016702 X. Thái Xuyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
ATK264 T2 TRỊNH THỊ TRANG 20/01/1992 033192010826 X. Giai Phạm, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
ATK272 T2 TRƯƠNG THỊ VÂN TRINH 28/08/1995 038195004436 X. Hồng Tiến, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
B2K416 T2 ĐÀO VĂN TRỌNG 17/11/2005 031205018610 X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
B2K423 T2 ĐỖ VĂN TRỌNG 03/11/1993 030093005386 X. Cao Thắng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
EK132 T2 LÝ VĂN TRUNG 20/11/1989 030089002068 X. Bắc An, TP. Chí Linh, T. Hải Dương
B2K418 T2 NGUYỄN XUÂN TRUNG 03/10/1980 001080044676 P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
B2K419 T2 NGUYỄN ĐẮC TRƯỜNG 31/10/1985 027085012304 P. Song Hồ, TX. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
FCK129 T2 NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG 27/07/1979 001079000181 P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Page 10 of 11

B2K426 T2 TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG 24/08/1999 030099006701 X. Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
B2K424 T2 NGUYỄN BÁ TRƯỞNG 15/08/1986 033086001274 TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
B2K419 T2 QUÀNG VĂN ƯỚC 15/10/2003 014203000099 X. Mường Giàng, H. Quỳnh Nhai, T. Sơn La
B2K419 T2 ĐỖ XUÂN VĂN 11/01/2003 033203000219 X. Yên Phú, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K421 T2 BÙI THỊ HỒNG VÂN 20/06/2003 022303000251 TT. Khoái Châu, H. Khoái Châu, T. Hưng Yên
ATK255 T2 HOÀNG THỊ VÂN 14/08/1988 033188010973 X. Đình Cao, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
ATK271 T2 NGUYỄN THỊ VÂN 28/01/1987 033187006269 X. Phú Xuân, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
B2K420 T2 NGUYỄN THỊ VÂN 15/09/1998 034198003663 X. Chương Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
DK158 T2 NGUYỄN THẾ VĨ 16/08/1999 063515778 X. Bản Phiệt, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
B2K421 T2 VŨ VĂN VĨ 24/06/1994 027094009382 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
DK158 T2 LƯƠNG ĐỨC VIỆT 21/01/1983 001083028826 P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
ATK263 T2 NGUYỄN ANH VIỆT 02/10/1989 024089021027 TT. Vôi, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
EK132 T2 PHẠM VĂN VIỆT 06/02/1988 034088003932 X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
ATK271 T2 TRẦN VŨ ĐỨC VIỆT 30/07/2003 031203001721 P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
B2K424 T2 KHÚC THỊ VUI 16/08/1995 034195016540 X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
B2K383 T2 TRẦN MẠNH VỮNG 17/07/1981 027081007431 X. Minh Tân, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
DK162 T2 NGUYỄN VĂN VƯỢNG 10/09/1986 142240102 X. Thái Học, H. Bình Giang, T. Hải Dương
ATK264 T2 ĐÀO THỊ XOAN 06/01/1989 034189012167 X. Quỳnh Khê, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
ATK267 T2 LƯU THỊ XUÂN 09/09/1994 033194010910 X. Liêu Xá, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
B2K424 T2 NGUYỄN THỊ XUÂN 20/06/1983 031183006926 P. Hải Sơn, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
ATK271 T2 BÙI THỊ XUYÊN 18/07/1983 034183025850 X. Vũ Thắng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
ATK249 T2 NGUYỄN THỊ XUYẾN 29/10/1999 030199005020 X. Quyết Thắng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
ATK269 T2 HÀ THỊ YẾN 20/08/1996 030196011275 X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương

Page 11 of 11

Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *