Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 04/2024

6 Trường thi bằng lái xe ô tô và xe máy tại Hải Phòng chuẩn nhất

TT Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1 2 1
2 3 2 B,C,NH – GTVT TW 2 – GTVT TW 2
3 4 3
4 5 4 B,C,NH –  Nam Triệu-  Hoàng Dương – Nam Triệu
5 6 5
6 7 6
7 CN 7 A1A1 –  GTVT TW 2-  TTGD NN GTVT HP –  GTVT TW 2-  TTGD NN GTVT HP
8 2 8 B,C – Nam Sơn – TTGD NN GTVT HP
9 3 9 B,C,NH – GTVT TW 2 – GTVT TW 2
10 4 10
11 5 11 B,C,NH –  Nam Triệu-  Hoàng Phương-  Hoàng Dương-  QH,TLN – Nam Triệu
12 6 12 A1 – TTGD NN GTVT HP – TTGD NN GTVT HP
13 7 13
14 CN 14 A1A1 –  GTVT TW 2-  Nam Triệu –  GTVT TW 2-  Nam Triệu
15 2 15
16 3 16 B,C,NH – VT QK3 – GTVT TW 2
17 4 17
18 5 18 B,C,NH – Nam Triệu – Nam Triệu
19 6 19 A1 – TTGD NN GTVT HP – TTGD NN GTVT HP
20 7 20
21 CN 21 A1A1A1 –  GTVT TW 2-  Cao Đẳng du lịch HP-  Nam Triệu –  GTVT TW 2-  TTGD NN GTVT HP-  Nam Triệu
22 2 22 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP – TTGD NN GTVT HP
23 3 23 B,C,NH – GTVT TW 2 – GTVT TW 2
24 4 24
25 5 25 B,C,NH –  Nam Triệu-  Hoàng Phương-  Hoàng Dương-  QH,TLN – Nam Triệu
26 6 26
27 7 27
28 CN 28 A1A1 –  GTVT TW 2-  TTGD NN GTVT HP –  GTVT TW 2-  TTGD NN GTVT HP
29 2 29 B,C – TTGD NN GTVT HP – TTGD NN GTVT HP
30 3 30
Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *