Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Quy trình thi bằng lái xe B2 theo luật mới

Quy trình thi bằng lái xe B2
Quy trình thi bằng lái xe B2 Nội dung
Thi lý thuyết Ở hạng B2, phần thi lý thuyết sẽ gồm 35 câu hỏi. Thời gian kiểm tra 22 phút. Ứng viên phải trả lời đúng ít nhất 32 câu hỏi.
Thi Mô phỏng lái xe Đề thi gồm 10 câu. Mỗi câu được tối đa 5 điểm và tối thiểu 0 điểm. Kết quả Đạt: khi đạt tổng điểm tối thiểu  35/50 điểm
Thi thực hành phần sa hình Học sinh phải vượt qua tổng cộng 11 bài thi (hạng , B2) và 10 bài thi (hạng C). Thời gian thực hiện là 18 phút. Với thang điểm 100, bạn cần đạt tối thiểu 80 điểm trở lên.
Thi thực hành phần đường trường Ở phần thi này, giám khảo sẽ ngồi trực tiếp với thí sinh trên đoạn đường 2km. Tổng điểm của phần thi này cũng là 100, thí sinh phải đạt từ 80/100 trở lên mới được coi là đỗ.

Quy trình thi sát hạch bằng lái xe ô tô B2 C từ A đến Z

Thi sát hạch bằng lái xe ô to hạng B2 gồm 4 phần thi ,trong đó theo quy định ới thì thi trượt phần nào thì dừng lại đi về luôn khỏi thi phần sau .

 • Thi lý thuyết
 • Thi mô phỏng lái xe
 • Thi thực hành sa hình
 • Thi đường trường

Sát hạch lái xe ô tô B2 phần thi lý thuyết

Người dự thi (thí sinh) vào phòng Thi sát hạch lý thuyết xuất trình Chứng minh nhân dân, phiếu thu lệ phí thi sát hạch, tiếp nhận máy tính tại phòng thi sát hạch lý thuyết B2. Chọn hạng xe thi, khóa, số báo danh dự thi sát hạch và thực hiện bài thi sát hạch lý thuyết B2.

 • Mỗi đề thi sát hạch lái xe B2 gồm 35 câu hỏi, trong đó có 1-2 câu hỏi điểm liệt.
 • Thời gian làm bài: 22 phút
 • Khi hoàn thành bài thi sát hạch lái xe B2 hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ;
 • Công nhận kết quả: Điểm đạt đối với THI SÁT HẠCH LÝ THUYẾT B2: Từ 32/35 điểm trở lên, và không làm sai câu hỏi điểm liệt.

Thi sát hạch mô phỏng lái xe ô tô 120 câu hỏi tình huống

Thi mô phỏng bằng lái xe ô tô hạng B2 có 10 câu hỏi ngẫu nhiên tình huống và tổng số điểm là 50 điểm. Số điểm tối thiểu phải đạt là 35/50 điểm. Học viên dưới 35 điểm sẽ đánh trượt trực tiếp mà không được dự thi phần tiếp theo

Phương pháp chấm điểm khi thi mô phỏng lái xe ô tô cho từng video tình huống: 

Trong mỗi tình huống có 02 mốc thời điểm 5 điểm và 0 điểm:

 • 5 điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần xử lý.
 • 0 điểm: mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn

Học viên lựa chọn được giữa 2 mốc này sẽ đạt mức điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 điểm

Sát hạch thực hành sa hình

Trong quá trình thi sát hạch lái xe B2, thí sinh phải thực hiện đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông đường bộ; giữ động cơ hoạt động liên tục; tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút; tốc độ xe chạy (trừ bài thay đổi số trên đường bằng) không quá 24 km/h đối với xe hạng B, nếu không thực hiện được sẽ bị trừ điểm như quy định tại các bài thi .

Công nhận kết quả:

 • Thời gian thực hiện các bài thi sát hạch đối với hạng B2: 18 phút;
 • Thang điểm: 100 điểm;
 •  Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên

Thi sát hạch lái xe ô tô B2 lái xe trên đường

Người dự thi sát hạch lái xe tiếp nhận ô tô và thực hiện bài thi sát hạch lái xe B2 lái xe trên đường

Thí sinh thực hiện bài thi lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền và đăng ký với Tổng cục Đường bộ Việt Nam);

Các bài thực hiện: Khởi hành theo hiệu lệnh “Bắt đầu” phát ra trên loa của xe thi sát hạch và Thí sinh thực hiện các thao tác “Tăng số”, “Giảm số”, “Kết thúc” khi có hiệu lệnh trên loa của xe .

Công nhận kết quả:

 • Thang điểm: 100 điểm;
 • Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên

Nhận kết quả và đợi bằng lái xe ô tô về tay

Khi bạn thi xong sẽ có kết quả có dấu của bên tổ chức thi sát hạch lái xe với từng bài thi . Cuối cùng là chữ kỹ của bạn

Sau đó bạn ra về . với trung tâm làm đầy đủ thủ tục thì bạn có giấy hẹn lấy bằng lái xe .

Thời gian nhận lấy bằng lái ô tô b2 và các hạng khác đều như nhau , người học có thể nhận giấy phép lái xe sau khi thi sát hạch lý thuyết và thực hành hạng B2 và C từ 10-30 ngày. Trung tâm sẽ báo cho bạn khi có bằng để bạn đến lấy hoặc sẽ gửi chuyển phát đến nhà cho bạn nếu bạn đăng ký dịch vụ này

Bạn có thể chọn hình thức bằng gửi về tận nhà hoặc bạn đến trung tâm theo giấy hẹn để lấy

Khi trả hồ sơ bằng B2 gồm những gì

Khi nhận bằng lái xe ô tô sẽ bao gồm những giấy tờ sau , được gọi là hồ sơ gốc bằng ô tô :

 1. Kết quả thi bằng lái
 2. Thông tin ngày tháng năm sinh
 3. Dấu đỏ cảu phòng quản lý và sơ giao thông vận tải
 4. Đơn đăng ký thi sát hạch lái xe
 5. CMT phô tô và ảnh dán 3×4
 6. Chứng chỉ lái xe chứng minh đã hoàn thành khóa học tại trung tâm

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *