1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trường dạy lái xe cao đẳng Bắc Kạn Tổ 9 – P. Phùng Chí Kiên – TP. Bắc Kạn – T. Bắc Kạn
2 Trung tâm thi bằng lái xe vận tải và xây dựng Bắc Kạn Tổ 11, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post