1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường CĐ Công Nghiệp Cao Su Số 1428,  P. Tân Đồng, TP. Đồng xoài, Bình Phước
2 Trung tâm học lái xe GDNN & Sát hạch lái xe Tư  Thục Bình Phước Số 811, QL 14, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước
3 Trung tâm dạy lái xe GDNN Thành Đạt Ấp 3, Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước
4 Trung tâm đào tạo lai xe GDNN Bình Phước Ấp 9, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
5 Trường lái xe Cao Đẳng Bình Phước  Ấp 2, Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước
6 Trung tâm thi bằng lái A1 GDNN – GDTX Phước Long Số 42, Lý Thái Tổ, P. Long Thuỷ, TX. Phước Long, Bình Phước
7 Trung tâm học bằng lái xe máy GDNN – GDTX Lộc Ninh Số 59, Trần Phú, An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước
8 Trung tâm thi bằng A1 GDNN – GDTX Bình Long Số 22, Trần Phú, KP Ninh thịnh, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post