1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trường thi bằng Lái Xe cơ giới đường bộ Hòa Bình Tân Vinh , Lương Sơn , Hòa Bình
2 Trung tâm học lái xe Trường kinh tế kỹ thuật Lương Sơn Hòa Bình Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
3 Trung tâm học lái xe Tân Vinh Hòa Bình 189 Tiểu Khu 3, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình
4 Trung tâm đào tạo lái xe chi nhánh Hòa Bình Trung tâm đặt tại Phường dân chủ tp hoà bình . Ngay trên đường 6

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post