1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trường thi bằng Lái Xe cơ giới đường bộ Lai Châu CC5G+445, Điện Biên Phủ, Nậm Loỏng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
2 Trung tâm học lái xe 365 Lai Châu 127 Hoàng Văn Thái, Tân Phong, Lai Châu

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post