1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung Tâm thi bằng lái xe Dạy Nghề Tư Thục Tùng Linh Lạng Sơn Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố tỉnh thành Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2 Trung Tâm Thi Bằng Lái Xe tỉnh Lạng Sơn 160 3/2, TT. Cao Lộc, Cao Lộc, Lạng Sơn
3 Trung Tâm đào tạo & Sát Hạch bằng Lái Xe Thành An  QL1A, Mai Pha, Thành phố tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơ
4 Trung Tâm thi bằng lái xe Đức Lâm Lạng Sơn Số 03 Đường Khòn Cuổng, Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post