1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Hùng  Vương Đinh Tiên Hoàng, Văn Lung, Phú Thọ
2 Trung tâm dạy nghề và Đào tạo lái xe Việt Trì Phú Thọ Khu 12, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
3 Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ Đường Hùng Vương, Khu 4A, Phường Vân Phú, T.phố Việt Trì, Phú Thọ
4 Trung tâm  Đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ 2030 Đường Hùng Vương, Thi Đua, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post