1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm dạy nghề lái xe và hướng nghiệp Phú Yên 50 An Dương Vương, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên
2 Trung tâm thi bằng lái xe cao đẳng nghề Phú Yên 276 Trường Chinh, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post