1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi Tổ dân phố Liên Hiệp II, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
2 Trường dạy lái xe Việt Hàn Quảng Ngãi 236 Hoàng Hoa Thám, Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
3 Trung tâm thi bằng lái Quảng Ngãi 54 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post