1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung Tâm Dạy Lái Xe Tâm Anh Tuyên Quang Minh Thanh, Sơn Dương, tỉnh thành Tuyên Quang
2  Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Yên Sơn Tuyên Quang Xóm Khuân, Lâm, xã, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3 Trung tâm thi bằng lái xe Nông Tiến Tuyên Quang 112 Nguyễn Văn Lên, Nông Tiến, Tuyên Quang

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Điểm chất lượng post