Trường thi bằng lái xe ô tô B1 b2 C tại Quảng Ngãi Địa Chỉ Liên hệ
1 Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi Tổ dân phố Liên Hiệp II, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi 0943 080 656 – 0349 189 827
2 Trường dạy lái xe Việt Hàn Quảng Ngãi 236 Hoàng Hoa Thám, Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi 0255 3821 544
3 Trung tâm thi bằng lái Quảng Ngãi 54 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi 0255 3935 555

Các câu hỏi khi gọi điện tư vấn cập nhật hồ sơ

  • Giới thiệu bạn đang ở đâu và được hỗ trợ đào tạo như thế nào
  • Tiếp tục cập nhật hồ sơ cần gì
  • Chi phí học trọn gói bằng lái xe là bao nhiêu
  • Bao giờ vào khóa và khoảng tháng mấy là thi sát đau
Điểm chất lượng post