Dride is an driving school company that specializes in teaching driving an help to get certificate to their learning customers..

Top 3 trường thi bằng lái xe Máy A1 Tuyên Quang uy tín

Stt Trường thi bằng lái xe Máy A1 tại Tuyên Quang Địa chỉ Liện Hệ
1 Trung Tâm Dạy Lái Xe Tâm Anh Tuyên Quang Minh Thanh, Sơn Dương, tỉnh thành Tuyên Quang  0382 658 688
2  Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Yên Sơn Tuyên Quang Xóm Khuân, Lâm, xã, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  0207 3226 436
3 Trung tâm thi bằng lái xe Nông Tiến Tuyên Quang 112 Nguyễn Văn Lên, Nông Tiến, Tuyên Quang 0866 636 693

Các câu hỏi khi gọi điện tư vấn nộp hồ sơ

  • Giới thiệu bạn đang ở đâu và được hỗ trợ đào tạo như nào
  • Thủ tục nộp hồ sơ cần gì
  • Chi phí học trọn gói bằng lái xe là bao nhiêu
  • Bao giờ vào khóa và khoảng tháng mấy là thi sát hạch

Tập chạy lái xe máy vòng số 8 ở đâu Tuyên Quang

1.Tập vòng số 8 xe máy ở các trung tâm sát hạch trên đại bàn

1 Trung Tâm Dạy Lái Xe Tâm Anh Tuyên Quang Minh Thanh, Sơn Dương, tỉnh thành Tuyên Quang
2  Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Yên Sơn Tuyên Quang Xóm Khuân, Lâm, xã, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3 Trung tâm thi bằng lái xe Nông Tiến Tuyên Quang 112 Nguyễn Văn Lên, Nông Tiến, Tuyên Quang

2.Tự vẽ vòng số 8 để tập lái cho thuần thục chỉ mất 10 phút

Quy trình vẽ vòng số 8 xe máy mình sẽ để video hướng dẫn tại đây .

3.Hỏi các người nộp hồ sơ học lái xe máy để biết thêm địa điểm tập lái xe máy

Lịch thi bằng xe máy Tuyên Quang

Thứ Ngày Cơ sở đào tạo Hạng xe sát hạch Số lượng Địa điểm sát hạch
Thứ Bảy 05/06/2024 Trường Cao đẳng nghề KT-CN A1 200 Trung tâm DN-SH lái xe
Chủ Nhật 05/06/2024 Trung tâm DN-SH lái xe A1 200 Trung tâm DN-SH lái xe
Công ty CPVT ô tô Sơn Dương A1 200 Công ty CPVT ô tôSơn Dương
Chủ Nhật 12/06/2024 Trường Cao đẳng nghề KT-CN A1 200 Trung tâm DN-SH lái xe
Thứ Bảy 18/06/2024 Trường Cao đẳng nghề KT-CN A1 200 Trung tâm DN-SH lái xe
Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Dương A1 200 Công ty CPVT ô tôSơn Dương
Chủ Nhật 19/06/2024 Trung tâm DN-SH lái xe A1 200 Trung tâm DN-SH lái xe
Công ty CPVT ô tô Chiêm Hóa A1 200 Trung tâm GDNNGDTX Na Hang
Thứ Bảy 25/06/2024 Trung tâm DN-SH lái xe A1 200 Trung tâm DN-SH lái xe
Chủ Nhật 26/06/2024 Trường Cao đẳng nghề KT-CN A1 200 Trung tâm DN-SH lái xe
Trung tâm GDNNGDTX Na Hang A1 200 Trung tâm GDNNGDTX Na Hang

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *