Trường thi bằng lái xe ô tô B1 B2 C tại Đồng Tháp Địa chỉ Liện Hệ
1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật giao thông Đồng Tháp 314 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
 02773.871236 – 02773. 851531
2 Trường thi bằng Lái Xe trung cấp Hồng Ngự Đồng Tháp xã An Bình, thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp 02773.562304
3 Trường học lái xe trung cấp Tháp Mười Đồng Tháp thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười Đồng Tháp  02773.826056
4 Trường học lái xe cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Phường 3, TP Sa Đéc Đồng Tháp  (0277) 3866 362
5 Trung tâm đào tạo lái xe Thành Công Đồng Tháp 587 QL30, phường Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 02773 859 860

 

Điểm chất lượng post