1. Phương pháp sư phạm, phương pháp hướng dẫn thực hành lái xe, phương pháp bảo hiểm tay lái trong thực hành lái xe: thi viết (thời gian 120 phút);

2. Nội dung lý thuyết (trắc nghiệm trên máy tính).

3. Nội dung thực hành lái xe trong hình tại Trung tâm sát hạch lái xe; học viên thực hiện theo hạng giấy phép lái xe tập huấn:

  • + Đối với hạng B1, B2: thực hiện 11 bài sát hạch lái xe trong hình;
  • + Đối với hạng C, D, E: thực hiện 10 bài sát hạch lái xe trong hình;
  • + Đối với hạng FB2, FC, FD, FE: thực hiện 02 bài sát hạch lái xe trong hình;

4. Thực hành bảo hiểm tay lái.

Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *