• Địa chỉ cơ sở 1: 1A La Sơn Phu Tử, Tây Lộc, TP. Huế
  • Địa chỉ cơ sở 2: Thủy Bằng, TX Hương Thuỷ, tỉnh thành Thừa Thiên Huế
  • Địa chỉ cơ sở 3: 03 Hùng Vương, TP Huế
  • cs1 : 0234.3.521.009
  • cs2 :0234.3.823.823
Trường dạy lái xe Cao Đẳng Nghề Số 23 – bộ quốc phòng
Trường dạy lái xe Cao Đẳng Nghề Số 23 – bộ quốc phòng
  • Sân đào tạo và sát hạch: 2 sân tương đương 80.000 m 2 (Sân đào tạo: Thiên An – Thủy Bằng- Hương Thủy, TT Huế (cách trung tâm thành phố 5km; Sân sát hạch: Cầu đôi, Đường Tránh Huế, Thủy Phương, TX Hương Thủy, TT Huế )
  • Tổng số Cán bộ -giáo viên đào tạo lái xe Ô tô: 70 đ/c
  • Khai giảng các khóa học thường xuyên
  • Sân tập rộng rãi, được nhà trường xây dựng bên cạnh khu du lịch Thiên An, cách trung tâm thành phố Huế 5 km.
  • Là địa điểm học nghề cho bộ đội xuất ngũ uy tín với nhiều ngành nghề khác nhau
  • Là một địa điểm tham khảo tốt cho ai học bằng lái xe ô tô hạng dân sự . Bởi trường của bộ quốc phòng đôi khi có nhiều thay đổi theo chỉ đạo nhà nước
Điểm chất lượng post