Theo Điều 20 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT kết quả thi sát hạch sẽ được bảo lưu 1 năm đối với các bải thi đã đạt yêu cầu đỗ . Nếu bạn trượt bài thi nào thì lần sau thi lại bài thi đó và các bài tiếp theo .Bạn không thể bỏ trình tự thi giữa các bài thi, bạn trượt ở bài nào thì về luôn , lần sau thi lại .

Trình tự các bài thi bao gồm :

  1. Thi lý thuyết lái xe ô tô 600 câu hỏi, Bằng B1 là 27/30, B2 là 32/35, C là 36/40
  2. Thi mô phỏng lái xe 120 câu hỏi , đỗ 35/50 là đạt
  3. Thi sát hạch sa hình 80/100 điểm là đỗ
  4. Thi đường trường 80/100 điểm là đậu

Đối với bằng xe máy bạn cũng được bảo lưu 1 năm , tuy nhiên các kỳ thi xe mấy mỗi tuần 1 lần thì các bạn cứ thi thoái mái

Khi thi trượt sát hạch lái xe nên làm gì

  • Bào với người quản lý hồ sơ bạn , hoặc thầy dạy lại xe cho bạn .
  • Làm theo các thủ tục hướng dẫn trên sân sát hạch rồi đi về .
  • Ôn luyện kỹ trước khi thi lại để không bị mắc sai lầm.

Tiền phải đóng lại khi thi trượt bằng lái xe

Lệ phí thi lại sẽ thấp hơn phí thi lần đầu là điều hiển nhiên cho tất cả các hạng giấy phép lái xe ô tô. Đối với trường hợp thi trượt lần đầu tiên, lệ phí thi lại sẽ là 90.000 đồng đối với thi lý thuyết.

Nếu chỉ phải thi lại thực hành, lệ phí thi lại xẽ là 390.000 đồng/ lần. Còn nếu phải thi lại cả lý thuyết và thực hành, lệ phí thi lại sẽ giống với thi lần đầu tiên là 480.000 đồng.

 

Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *