bộ sách tài liệu mẹo học lý thuyết 600 câu hỏi cho anh em cần

Cấu trúc đề thi thi lý thuyết lái xe ô tô B1 :

  • Sẽ có tổng số 30 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ bộ đề 600 câu
  • Thời gian làm bài: 20 phút.
  • Điểm đạt: 27/30

Cấu trúc đề thi thi lý thuyết lái xe ô tô B2 :

  • Sẽ có tổng số 35 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ bộ đề 600 câu
  • Thời gian làm bài: 22 phút.
  • Điểm đạt: 32/35

Cấu trúc đề thi thi lý thuyết lái xe ô tô hạng C:

  • Sẽ có tổng số 40 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ bộ đề 600 câu
  • Thời gian làm bài: 24 phút.
  • Điểm đạt: 36/40
sách học lý thuyết lái xe ô tô
sách học lý thuyết lái xe ô tô
tài liệu học lý thuyết ô tô
tài liệu học lý thuyết ô tô

sách mẹo học lý thuyết 600 câu lái xe
sách mẹo học lý thuyết 600 câu lái xe
sách học 600 câu hỏi lý thuyết
sách học 600 câu hỏi lý thuyết
tài liệu học lái xe
tài liệu học lái xe
sách học lái xe ô tô
sách học lái xe ô tô
mẹo học lái xe 600 câu
mẹo học lái xe 600 câu
sách mẹo học lý thuyết b1
sách mẹo học lý thuyết b1
sách mẹo học lý thuyết b2
sách mẹo học lý thuyết b2
mẹo học lý thuyết 600 câu full
mẹo học lý thuyết 600 câu full
600 câu hỏi lý thuyết lái xe
600 câu hỏi lý thuyết lái xe
giải nhanh 600 câu hỏi lái xe
giải nhanh 600 câu hỏi lái xe
file 600 câu hỏi lái xe ô tô
file 600 câu hỏi lái xe ô tô
sách 600 câu hỏi lái xe ô tô
sách 600 câu hỏi lái xe ô tô
Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *