Bằng lái xe hạng b2 có thời hạn 10 năm bằng C có thời hạn 5 năm , nếu hết hạn mà bạn đang ở nước ngoài thì không nhờ người gia hạn được và cũng không làm thủ túc online được .

Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, người lái xe có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe phải trực tiếp đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải để chụp hình và xuất trình những hồ sơ để thực hiện việc đối chiếu.

Vì vậy, nếu bạn đang ở nước ngoài, bạn không thể trực tiếp đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải để thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Lưu ý:

  • Nếu bạn không thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trước khi hết hạn, bạn sẽ không được phép lái xe hợp pháp tại Việt Nam.
  • Nếu bạn bị phát hiện lái xe khi bằng lái xe đã hết hạn, bạn có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị tước giấy phép lái xe.
  • Để tránh gặp phải những rắc rối trên, bạn nên thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trước khi hết hạn.

Các trường hợp hết hạn bằng lái xe ô tô để quyết định có phải thi lại hay không :có 2 trường hợp

– Trường hợp 1: khi hết hạn bằng lái xe ô tô quá sử dụng dưới 3 tháng sẽ áp dụng quy định tại khoản 2 điều 52 Thông tư 46/2012/TT-BGTVT : ” người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới ba tháng kể từ ngày hết hạn , người có giấy phép lái xe bị hỏng được xét đổi giấy phép lái xe ” .

 Trường hợp 2: khi hết hạn bằng lái xe ô tô quá sử dụng 3 tháng trở lên sẽ áp dụng quy định tại khoản 1 điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT , người có bằng lái xe ô tô quá thời hạn sử dụng :

• Quá từ 3 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn , phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe .

• Quá từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn , phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe .

– Trường hợp không thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe đúng quy định , nếu điều khiển xe ô tô tham gia giao thông sẽ bị xử phạt vị phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 khoản 7 điều 21 Nghị định 171/2013/NĐ-CP .

Xem thêm Hết Hạn Bằng Lái Xe Ô Tô Có Phải Thi Lại Không

Điểm chất lượng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *