Tag Archives: Hướng dẫn

Giấy tờ để tài xế lái xe ô tô qua chốt kiểm dịch vào thủ đô Hà Nội

Giấy tờ để tài xế lái xe ô tô qua chốt kiểm dịch vào thủ đô Hà Nội

Hiện Hà Nội có 22 chốt kiểm dịch hàng ngày phải xử lý hàng ngàn phương tiện giao thông ra vào , để tránh tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài , Hà nội chỉ đạo các biện pháp sàng lọc ô tô đủ điều kiện vào thủ đô bằng các giấy tờ tài […]

Hưỡng dẫn đăng ký luồng xanh trực tuyến lái xe ô tô & in bảng QR Code nhận diện

đăng ký luồng xanh trực tuyến lái xe ô tô & in bảng QR Code

Tình trạng ùn tắc tại 22 chốt kiểm dịch vào Hà Nội cần đặt ra giải pháp mới cho vấn đề cấp bách trên, đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải đã có hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện, các loại phương tiện […]